Wykonane w Polsce

Witamy w świecie Smartwoods!

Produkujemy obudowy i Wood Skiny dla urządzeń mobilnych marki Apple, Samsung, Huawei, Sony, LG, HTC i Xiaomi. Nasze produkty wykonane są z najwyższą dbałością o szczegóły i powstają w Polsce. Korzystamy z wielu gatunków drewna, które sprowadzamy z całego świata. Zobacz naszą ofertę i przekonaj się, że wszystkie nasze inspiracje płyną prosto z natury.

REGULAMIN SMARTWOODS

Internetowy sklep smartwoods.pl jest prowadzony jest przez firmę Sudeckie Centrum CNC Ewa Skrzypczak z siedzibą w Bielawie przy ul. Wolności 24, NIP: 924-18-38-212, REGON: 363453022. Wszystkie produkty wchodzące w skład prezentowanej oferty zostały wyprodukowane w Polsce w Górach Sowich. Produkty są nowe, wykonane z drewna i mogą nieznacznie różnić się od tych na zdjęciach poglądowych ponieważ są produktem naturalnym i producent nie ma wpływu na ich usłojenie oraz kolorystykę. Sklep smartwoods.pl sprzedaje wyroby polskiego producenta akcesoriów, a klient dokonujący zakupów w Sklepie jest świadomy, że Wood Skiny oraz Obudowy nie stanowią 100 % zabezpieczenia telefonu w związku z czym sklep nie odpowiada za uszkodzenia mechaniczne urządzeń mobilnych np. ekranów, elementów plastikowych, aluminiowych, szklanych i z innych tworzyw sztucznych, oraz elementów elektronicznych i innych stanowiących część telefonu.

Klient dokonujący zakupu w sklepie oświadcza, że zdaje sobie sprawę, iż produkty dostępne w sklepie Smartwoods są dodatkowym zabezpieczeniem przez uszkodzeniami mechanicznymi - zarysowaniami, pęknięciami obudowy/ekranu natomiast tak jak każde inne nie dają 100 % ochrony urządzenia.

I. DEFINICJE NAZW UŻYTYCH W REGULAMINIE

Sklep – sklep internetowy, który działa pod adresem www.smartwoods.pl,  www.smartwoods.de,  www.smartwoods.cz  oraz www.smartwoods.eu i prowadzi sprzedaż wysyłkową towarów znajdujących się w jego aktualnej ofercie.

Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i wyśle, w sposób wybrany przez Klienta. 

Klient - osoba fizyczna, prawna, lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną zgodnie z art. 331 § 1 kodeksu cywilnego, dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca unikalne Konto Klienta założone w serwisie. 

Konto Klienta - baza danych zawierająca informacje o Kliencie, które służą do należytej realizacji zamówień oraz które umożliwiają przetwarzanie informacji marketingowych, informacje o dokonanych płatnościach Klienta, historię składanych zamówień. Sklep zastrzega sobie prawo do czasowej lub całkowitej dezaktywacji Konta Klienta, jeśli uzna, że zostało ono użyte niezgodnie z prawem. 

Płatność elektroniczna - płatność wykonywana przez Klienta za pośrednictwem systemu płatności on- Line (Homepay), przelewu bankowego, lub płatności za towar przy odbierze gotówką - płatność pobiera kurier, który na podstawie umowy świadczy usługi dla smartwoods.pl, smartwoods.de, smartwoods.cz i smartwoods.eu. 

Biuro Obsługi - punkt prowadzony przez Sklep, w którym po uprzednim umówieniu telefonicznym (pod numerem 501-530-377) lub mailowym (info@smartwoods.pl).

Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat produktu.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep smartwoods.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep smartwoods.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu smartwoods.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia. Sklep smartwoods.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski oraz w innych krajach Unii Europejskiej. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.smartwoods.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.smartwoods.pl użyte są w celach informacyjnych.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)  oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

III. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Aktualną ofertę wraz z informacjami na temat dostępnych produktów i usług Sklep zamieszcza na swoich aukcjach. Zamówienia składane przez Klientów są przyjmowane za pośrednictwem formularza zamówień. W zamówieniu na stronach Sklepu, uzupełniając odpowiednie pola, Klient dokonuje:

a) wyboru towarów i/lub usług

b) wyboru sposobu dostawy towarów

c) określenia adresu dostawy towarów

d) deklaracji, co do woli otrzymania faktury, sposobu jej dostarczenia oraz innych niezbędnych danych do jej wystawienia

e) deklaracji co do finalizacji procesu zakupu i dokonania płatności.

Po zakończeniu procesu składania zamówienia, Sklep prześle Klientowi, pocztą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres mailowy, informację o zgodności złożonej oferty, zawierający: potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, niniejszy Regulamin, pouczenia o prawie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość,  wzór formularza odstąpienia od umowy.

Przesłanie przez Sklep informacji określonej w ust 4 świadczy o przyjęciu zamówienia do realizacji i zawarciu umowy z Klientem.

Zamówienie zostanie zrealizowane w miarę dostępności w magazynie Sklepu towaru zamówionego przez Klienta. W przypadku niedostępności całości lub części zamówionych pozycji, Sklep poinformuje o tym fakcie Kupującego, który podejmie decyzję o anulowaniu lub częściowej realizacji zamówienia.

Sklep zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia. Potwierdzenie, o którym mowa powyżej dla swej ważności wymaga formy e-maila wysłanego z adresu przypisanego do odpowiedniego Konta Klienta.

IV. FAKTURY I RACHUNKI

1. Żądanie otrzymania faktury, zamiast rachunku potwierdzającego zakup towarów, należy każdorazowo wyrazić poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia oraz podanie danych do jej wystawienia.

2. W przypadku chęci otrzymania kopii faktury w formie PDF prosimy o przekazanie tej wiadomości w trakcie realizacji zamówienia.

3. Sklep zastrzega sobie prawo wysyłania faktury VAT w formie pliku PDF. Klient może zwróćić się do Sklepu z prośbą o wystawienie faktury VAT na firmę. Aby tego dokonać klient wyrażający chęć zmiany powinien odesłać do Sklepu paragon, lub fakturę na Adres SMARTWOODS, ul. Wolności 24 lokal 15, 58-260 Bielawa. Klient powinien zakomunikować zmianę w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki. 

V. CENY ZA TOWARY I USŁUGI

Wszystkie ceny towarów i usług podane na stronie internetowej Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT, nie uwzględniając kosztów przesyłki podanych w dalszej części zamówienia Cena podana przy towarach i usługach wystawionych w ofercie Sklepu jest wiążąca w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji. Cena w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji jest powiększona o koszty przesyłki o których klient został poinformowany w trakcie wyboru sposobu przesyłki Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów i usług znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów i usług do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów i usług w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

VI. SPOSÓB DOSTAWY I KOSZTY PRZESYŁKI

Dostawa towaru odbywa się w sposób wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu. Wysyłka realizowana jest za pośrednictwem zewnętrznej firmy kurierskiej. Koszty wysyłki za pośrednictwem kurierskiej zostaną doliczone do kosztu zamówionych towarów i podane Klientowi w momencie składania zamówienia. Usługa dostępu do treści multimedialnych jest realizowana poprzez udostępnienie w Koncie Klienta plików przez niego zakupionych. Do pobrania udostępnionych treści multimedialnych niezbędny jest komputer z połączeniem Internetowym i oprogramowaniem umożliwiającym odczytanie kodu HTML. W wypadku nieotrzymania przesyłki w czasie dłuższym jak siedem dni po terminie jej przewidywanej dostawy, Kupujący powinien skontaktować się ze Sklepem (pod adresem: info@smartwoods.pl) celem wszczęcia procedury reklamacyjnej u dostawcy przesyłki. W przypadku zakupienia przez klienta wielu produktów Klient za przesyłkę płaci tylko raz.  

VII. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wysyłka towaru następuje w ciągu 1-3 dni roboczych w przypadku obudów i Wood Skinów, oraz od 3 do 7 dni roboczych w przypadku zegarków, po otrzymaniu płatności za zamówienie. Sklep zastrzega sobie prawo do wydłużenia o 7 (słownie: siedem) dni roboczych przewidywanego czasu dostawy, jeśli Kupujący wyrazi wolę otrzymania faktury VAT - towar nie zostanie wysłany do momentu otrzymania danych do faktury. Dostawa produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 3 dni roboczych (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt) Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

Sklep - działając na zlecenie klienta - dokonuje wysyłki zamówionych towarów w sposób wskazany przez klienta: za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Na życzenie klienta Sklep udostępni klientowi dane o dacie wysyłki i numerze przesyłki. Odpowiedzialność podmiotów świadczących usługi  pocztowe lub kurierskie jest określona przepisami prawa oraz regulaminami świadczenia tego rodzaju usług; w szczególności: to przewoźnik ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od przyjęcia przesyłki do przewozu aż do jej wydania (zgodnie z art. 65 ustawy – Prawo przewozowe). Sklep internetowy NIE ŚWIADCZY usług pocztowych lub kurierskich, w związku z tym nie przyjmuje także odpowiedzialności za ich świadczenie przez podmioty trzecie.

Sklep zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia w sytuacjach, kiedy jest to możliwe ze szczególnym uwzględnieniem wypadków losowych, przerw w dostawach energii elektrycznej, kataklizmów. W przypadku kiedy klient opłaci zamówienie pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych, a klient zostanie poinformowany w możliwie najkrótszym terminie.

Sprzedawca nie ponosi również odpowiedzialności za przerwy emisji sklepu oraz za błędy wynikające z chwilowej awarii oprogramowania sklepu. 

VIII. FORMY PŁATNOŚCI

Sklep przyjmuje płatności realizowane wyłącznie za pośrednictwem wyspecjalizowanego podmiotu świadczącego usługi przelewów elektronicznych. Podstawą wydania lub wysłania towaru jest tylko i wyłącznie potwierdzenie dokonania płatności przez firmę zajmująca się obsługą płatności. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu od operatora płatności potwierdzenia poprawnego wykonania operacji. Klient może skorzystać z bonu zakupowego otrzymanego od Sklepu lub od innego Podmiotu, który ze Sklepem współpracuje. Za prawidłowość operacji finansowych odpowiada operator płatności elektronicznych Paypal oraz dotpay.pl. Obsługa Sklepu nie ma wglądu w dane dotyczące płatności, nie może więc przyjmować i rozpatrywać reklamacji dotyczących przebiegu płatności. Klient nie ponosi dodatkowych kosztów z tytułu prowizji operatora płatności online.  Klient nie ma możliwości zapłacenia za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze.

IX. REKLAMACJE I ZWROTY

Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta.

Klientowi przysługuje prawo do reklamacji zakupionego towaru, jeżeli po jego otrzymaniu towar wykazuje:

a) wady fabryczne;

b) uszkodzenia powstałe w trakcie transportu;

c) niezgodności z zamówieniem.

Celem realizacji reklamacji wadliwy towar należy zwrócić do Sklepu dostarczając go pod adres: SMARTWOODS, 58-260 Bielawa, ul. Wolności 24, lokal 15 w ciągu 10 dni od momentu zgłoszenia szkody. Do towaru należy dołączyć paragon/fakturę z którą był dostarczony wraz z opisem wady produktu lub produktów.

Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od otrzymania przez Sklep przesyłki. W przypadku uznania reklamacji, towar reklamowany zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy i przesłany Klientowi na koszt Sklepu, a jeśli będzie to już niemożliwe Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny zakupu towaru. Zwrot równowartości ceny zakupu towaru nastąpi przelewem na konto bankowe Klienta lub w sposób uzgodniony z Klientem. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, które mogą wynikać z ustawień monitora Klienta. Klient ma prawo do realizacji reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o wadzie w ciągu roku od daty ujawnienia się wady. Reklamacje rozpatrywane są na podstawie oryginalnego dokumentu sprzedaży (paragon/faktura), a klient zobowiązany jest do dostarczenia wraz z reklamowanym produktem wydruku komputerowego z opisem wady.

FORMULARZ REKLAMACYJNY W FORMACIE PDF

X. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym w zakresie działalności niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie i złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia odebrania przesyłki – zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),przy czym prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania, a także w odniesieniu do towarów wykonywanych przez sprzedawcę na indywidualne zamówienie klienta, zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta. Zwracane towary muszą być kompletne. Zwracany towar należy zwrócić razem z otrzymanym wraz z nim paragonem fiskalnym (fakturą) wraz z opisem wady i wypełnionym formularzem o odstąpieniu od umowy, który klient otrzymał wraz z mailem potwierdzającym zakup towaru, oraz który jest dostępny na stronie smartwoods.pl Sklep, w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od momentu otrzymania przesyłki zwraca kwotę równą cenie zakupu towaru przelewem na konto bankowe. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek pobraniowych, a klient zobowiązany jest do opłacenia kosztów przesyłki do sklepu jeżeli chce odstąpić od umowy. Adres do zwrotu w przypadku odstąpienia od umowy SMARTWOODS, 58-260 Bielawa, ul. Wolności 24, lokal 15. Sklep oświadcza, że miejsce wykonywanej działalności jest inne niż adres rejestracyjny firmy, który widnieje na fakturze w związku z czym Sklep nie ma możliwości odebrania przesyłki pod adresem rejestracyjnym firmy. Konsument zobowiązany jest do dokonania zwrotu produktu w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.  

Formularz odstąpienia od umowy w formacie PDF

Pouczenie o odstąpieniu w formacie PDF

XI. DANE OSOBOWE

Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak konieczne do dokonania rejestracji oraz realizowania zamówień Klienta w Sklepie Internetowym. Dane osobowe podane przez Klienta będą przetwarzane w celu umożliwienia Klientowi korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym realizacji złożonego zamówienia. Dane Klienta będą również przetwarzane w celach marketingowych, w tym w celu przesyłania informacji dotyczących nowych produktów, usług oraz promocji oferowanych przez Sklep Internetowy. Administratorem danych osobowych Klienta jest Good Idea Grzegorz Skrzypczak z siedzibą główną w Pieszycach przy ul. Przyrodniczej 7. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Klienta. Klienci Sklepu Internetowego mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem, a właścicielem Marki Smartwoods. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez umożliwienie Klientowi otrzymania faktury VAT. Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie ma prawo polskie, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta. Zamiany regulaminu wprowadzane będą w sposób zgodny z obowiązującym prawem i z poszanowaniem praw konsumenckich. Sklep zapewnia, że w każdym momencie na stronie Sklepu znajduje się aktualnie obowiązujący regulamin. W wypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia. Klient przyjmuje do wiadomości, że towary i usługi oferowane w Sklepie są chronione prawem autorskim zgodnie z regulacjami prawnymi obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej. Klient przyjmuje do wiadomości, że Sklep ma prawo oznaczać (tagować) udostępniane treści multimedialne w sposób umożliwiający identyfikację ich pochodzenia. Klient przyjmuje do wiadomości, że przed dokonaniem zakupu powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny Sądowe rozstrzyganie sporów:

a)Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

b) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay